ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ ๘ / ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ ๘ / ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ ๔ / ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ ๔ / ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ ๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ ๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ