ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 9/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพาณิชย์ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 9/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพาณิชย์ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ