ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 5 / 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ นักจัดการงานทั่วไป (ด้านคอมพิวเตอร์) และนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 5 / 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ นักจัดการงานทั่วไป (ด้านคอมพิวเตอร์) และนิติกร
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมการค้ระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมการค้ระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565